Privacyverklaring

’t Gemak.be vindt de privacy van zijn bezoekers en partners erg belangrijk. ’t Gemak.be verbindt zich er dan ook toe om uw privacy te respecteren. Alle persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 die de privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens beschermt en met de GDPR van 25 mei 2018.

‘t Gemak, gevestigd aan Daalstraat 7 te 9404 Ninove, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens/bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.tgemak.be / Daalstraat 7 te 9404 Ninove

Persoonsgegevens/bedrijfsgegevens die wij verwerken

‘t Gemak verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens/bedrijfsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens/bedrijfsgegevens die u verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens/bedrijfsgegevens verwerken

‘t Gemak verwerkt uw persoonsgegevens/bedrijfsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens/bedrijfsgegevens bewaren

‘t Gemak bewaart uw persoonsgegevens/bedrijfsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens/bedrijfsgegevens met derden

‘t Gemak deelt uw persoonsgegevens/bedrijfsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ‘t Gemak blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt ‘t Gemak uw persoonsgegevens/bedrijfsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies

tgemak.be maakt gebruik van technologie die doorgaans aangeduid wordt met de term “cookies”, om de website te beheren en ervoor te zorgen dat hij de functies biedt die je ervan verwacht. Cookies zijn kleine bestanden die wij naar je computer sturen en waar we later naar kunnen teruggrijpen. Cookies helpen ons je gebruikservaring op onze website zo vlot en relevant mogelijk te maken. Ze tonen ons wat bezoekers op deze website doen, en dat helpt ons de algemene ervaring voor iedereen te verbeteren.

Er bestaan verschillende soorten cookies.

Deze website maakt gebruik van:

 • Functionele cookies zijn nodig om de diensten uit te voeren die je aanvraagt en dus noodzakelijk om deze websites naar behoren te laten functioneren. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker.
 • Geanonimiseerde analytische cookies: Deze anonieme cookies van vb. Google Analytics verzamelen anonieme informatie over de manier waarop bezoekers omgaan en reageren op de inhoud van onze website. Op die manier kunnen wij onze website nog beter vormgeven. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker, maar wordt gebruikt om op totaalniveau webstatistieken te creëren en te analyseren.
 • Gewone of pseudo-anonieme, maar niet geanonimiseerde, analytische cookies: Andere websites gebruiken deze cookies om meer informatie te verzamelen over de achtergrond van de bezoeker zoals locatie, leeftijd ed. VindeenTherapeut.be maakt geen gebruik van gewone of niet geanonimiseerde analytische cookies.
 • Marketing en sociale media cookies: Andere websites gebruiken deze cookies om bezoekers te volgen zodat ze gerichte advertenties kunnen weergeven die relevant zijn voor die specifieke bezoeker. Daarom gebruikt VindeenTherapeut.be geen sociale plug-ins, marketing of sociale media cookies.

Hoe is Google Analytics ingesteld op deze website?

tgemak.be gebruikt volledig geanonimiseerde Google Analytics-cookies om een beeld te krijgen van het bezoekersverkeer en zo de website verder te optimaliseren. Al deze gegevens worden door Google Analytics volledig anoniem verzameld en opgeslagen door het maskeren van het laatste octet van het IP-adres. Deze gegeven worden enkel intern verwerkt en worden met niemand gedeeld, ook niet met andere Google-diensten. Tevens maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. In functie van jouw gegevensbescherming en GDPR hebben we een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics.

Cookies verwijderen

Als je bestaande cookies op je computer wil verwijderen, kijk dan in de handleiding van je browser door op “Help” te klikken in het menu van je browser. Let op: Als je onze cookies verwijdert of het installeren van cookies tegenhoudt, kan de toegang tot of het gebruik van bepaalde delen of functies van onze website geblokkeerd worden.

Bevatten deze websites links naar externe websites?

Onze websites bevatten links naar andere websites die onafhankelijk functioneren en die niet door ons gecontroleerd worden. Wij voorzien deze links uitsluitend om je meer en beter te kunnen informeren. Andere websites hebben waarschijnlijk hun eigen privacy-beleid. We raden je aan ze eerst even te lezen bij je eerste bezoekje. Vind-een-Psycholoog.be is niet verantwoordelijk voor informatie die geleverd wordt door deze externe websites en verbind zich niet met de inhoud hiervan.

Bij het raadplegen van onze websites ga je akkoord met bovenstaande bescherming van je persoonlijke levenssfeer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens/bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens/bedrijfsgegevens door ‘t Gemak en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens/bedrijfsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens/bedrijfsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens/bedrijfsgegevens sturen naar hello@faam.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens/bedrijfsgegevens beveiligen

‘t Gemak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hello@faam.be.