Rioleringswerken

Riolering

De definitie van riolering is veelomvattend: de infrastructuur waarop afvalwater geloosd, ingezameld en getransporteerd wordt. Dit omvat het volledige systeem van buizen, putten en pompen dat ondergronds is aangelegd. Om op deze manier het afval – en regenwater op een veilige én hygiënische manier af te voeren.

Werken aan de riolering

Problemen met je riolering kan dan ook via verschillende manieren aan het licht komen: geurhinder, rioolverzakkingen … Een snelle en duurzame oplossing is dan ook steeds noodzakelijk. Aangezien rioolproblemen ernstige gevolgen kunnen hebben. Meestal is het probleem dan ook al een tijdje aanwezig, maar uit het zich nog niet doordat het zich ondergronds afspeelt.

Indien je frequent last hebt van verstoppingen in je rioolstelsel is het aangewezen om via een camera-inspectie het ondergrondse probleem bloot te leggen: scheurvorming, boomwortels …

Is er een lekkage, dan dient je riolering vernieuwd te worden. Het is tegenwoordig niet meer nodig om de bestaande buizen weg te halen maar kan er een buis in de bestaande afvoer geplaatst worden.

Problemen met je riolering? Schakel één van onze experten in

Vind een betrouwbare partner in onze uitgebreide database van lokale en ervaren vakexperten.

Nieuws en tips