Reviews van meer dan 150 bedrijven
5/5

Archives

Geurhinder in Vlaanderen

Volgens een enquête uitgevoerd door SLO (Schriftelijk LeefOmgevingsonderzoek) daalt de mate waarin Vlamingen hinder ervaren van geluid, geur en licht jaar na jaar. Deze enquête

Read More