Reviews van meer dan 150 bedrijven
5/5
Bedrijf met de beste reviews op 30/05/2024

Verwijderen van een mazouttank

Als u een mazouttank definitief buiten gebruik wenst te stellen en eventueel wenst te verwijderen, moet u rekening houden met een aantal wettelijke verplichtingen.

De grootste verschillen in de verplichtingen zijn er tussen ondergrondse en bovengrondse mazouttanks,  grootte van de tank en het doel waarvoor de tank gebruikt wordt.

Tank voor verwarming van een woning met een opslag < 5000 kg (6000 liter) stookolie

  • Bovengrondse tank: leegmaken
    Indien u deze wenst te verwijderen, laat u deze best ook reinigen.
  • Ondergrondse tank: leegmaken en verwijderen/opvullen
    Bij verwijdering van de tank wordt het ook aangeraden om deze te laten reinigen.
    Indien het niet mogelijk is om de tank te verwijderen, moet deze opgevuld worden met zand, schuim … of ander inert materiaal.

Tank voor verwarming van een woning met een opslag > 5000 kg (6000 liter) stookolie

Zowel een bovengrondse als ondergrondse tank dient leeggemaakt, gereinigd en verwijderd te worden. Bij een verwijdering wordt het aangeraden om deze te laten reinigen. Indien het niet mogelijk is om deze te laten verwijderen, moet deze opgevuld worden met zand, schuim… of ander inert materiaal.

Ander doel

Indien u een mazouttank heeft met een ander doel dan het verwarmen van een woning, denk maar aan een kantoorruimte, bevoorraden van motorvoertuigen …, dan gelden er andere regelgevingen. Hier doet de grootte van de tank er niet toe. In elk geval moet deze leeggemaakt, gereinigd en verwijderd of opgevuld worden.

De wetgeving hierover wordt regelmatig aangepast, dus raadpleeg altijd een officiële website of één van onze ervaren, betrouwbare partners voor advies indien u wenst dat uw mazouttank verwijderd wordt.