Reviews van meer dan 150 bedrijven
5/5
Bedrijf met de beste reviews op 22/07/2024

Archives

Geurhinder in Vlaanderen

Volgens een enquête uitgevoerd door SLO (Schriftelijk LeefOmgevingsonderzoek) daalt de mate waarin Vlamingen hinder ervaren van geluid, geur en licht jaar na jaar. Deze enquête

Read More

Verwijderen van een mazouttank

Als u een mazouttank definitief buiten gebruik wenst te stellen en eventueel wenst te verwijderen, moet u rekening houden met een aantal wettelijke verplichtingen. De

Read More